Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på Instagram Följ @Dagensehandel på InstagramLiquid error (sections/dagensehandel line 50): Could not find asset snippets/icon-arrow.liquid
Hoppa över till innehåll

 

Personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Enligt GDPR så skall all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. All lagring och behandling sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

Syftet med integritetspolicyn är att ge dig kunskap om hur din personliga information samlas in och hur denna används (behandlas). Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Dagens E-handel Sverige AB är personuppgiftsansvarig för all lagring och behandling av dina personuppgifter som sker på denna Webbplats.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att lagra och behandla de personuppgifter som du genom inmatning lämnar eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

De personuppgifter som vi behandlar är ditt personnummer (endast vid faktura, delbetalnings köp), namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, telefonnummer och IP-adress.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Ditt personnummer kommer att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen.

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att DSM inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Nyhetsbrev
Om du väljer att anmäla dig till vårt nyhetsbrev är det er e-post adress som sparas. Du kan när som helst själv avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på ”avregistrera länken” i slutet av nyhetsbrevet.

Ändringar i Integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.