Prova SMS-marknadsföring med gratis SMS

Registrera dig nu på BOGIO och använd koden SMS500 för att få till 500 gratis SMS att testa med. Med Bogio kan du skicka sms kampnajer eller sätta upp ett flöde för övergivna kassor m.m.

Få 500 gratis SMS

Använd koden SMS500

Varför SMS marknadsföring?


SMS-marknadsföring erbjuder omedelbar och direkt kommunikation, vilket gör det möjligt att nå mottagarna var som helst och när som helst, med höga öppnings- och svarsfrekvenser.


Fem metoder för framgångsrik SMS-marketing

1. Segmentera din publik

Dela upp din publik i mindre grupper baserat på olika parametrar som demografi, beteende eller köphistorik och skicka skräddarsydda meddelanden till varje grupp. Detta gör dina SMS mer relevanta och ökar din konverteringsfrekvens.

2. Kom ihåg din CTA (call-to-action)

Det är avgörande att inkludera en CTA i dina textmeddelanden. Varför? En CTA underlättar för din målgrupp att genomföra ett köp och ökar sannolikheten för konvertering.

3. Minimera dina SMS-kostnader

Kom ihåg att SMS-meddelanden har en teckengräns på 160. Om du skapar ett SMS som är längre än 160 tecken, måste du betala för fler än ett SMS. En kort och koncis kopia gör det mer troligt att din publik läser ditt SMS och hjälper också till att minimera dina SMS-kostnader.

4. Personalisera dina meddelanden

Personalisering ökar konverteringsfrekvensen. Till exempel, om du använder data om dina potentiella kunder i dina SMS-kampanjer, kommer du att få din målgrupp att känna att meddelandet är personligt och specifikt skrivet för dem.

5. Använd en SMS-marknadsföringsplattform

En SMS-marknadsföringsplattform hjälper dig att spåra och analysera prestandan i din SMS-kampanj. Detta hjälper dig att förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras så att du kan öka dina försäljningar på ett kostnadseffektivt sätt.


Använd dessa strategier för att maximera effektiviteten i din SMS-marknadsföring och för att säkerställa att dina meddelanden når rätt personer med rätt budskap vid rätt tidpunkt. 

Lämna en kommentar

Alla kommentarer är granskade före publicering